fill in the blanks - boşluk doldurma alıştırması

Present Perfect Tense – Boşluk Doldurma Alıştırması

İngilizce Present perfect tense boşluk doldurma alıştırması

İngilizce konusunu boşluk doldurma alıştırmaları ile öğrenmek için aşağıdaki alıştırmayı yapabilirsiniz. Verilen boşluk doldurma sorularının en altında boşluklara konacak cevapları göreceksiniz. Bu cevapları tutup sürükleyerek uygun boşluklara bırakın. Cevaplarınızı verince “Sonuç göster” düğmesine basarak sonuçları görebilirsiniz. Bir cevaptan vazgeçmek isterseniz sağ yanındaki küçük “x” işaretine basarak cevabı kaldırabilirsiniz. İngilizce Present perfect tense konu anlatımı ana sayfasına gitmek için buraya tıklayın.

Exercise 1 – İngilizce Present perfect tense alıştırması

Aşağıdaki İngilizce cümlelerde boşlukları Present perfect tense yapısına göre doldurun. Cevapları tutup uygun boşluklara bırakarak soruları cevaplayın.
 1. ever been to a botanical park?

 2. This house empty for ages.

 3. I can’t get in. I my key.

 4. I know him. I him before.

 5. Your car looks very clean. it?

 6. How long in this company?

 7. Mrs. Nelson is very tired. She the house.

 • have lost
 • have met
 • Have you
 • has cleaned
 • has been
 • Have you washed
 • have you worked

Exercise 2 – İngilizce Present perfect tense alıştırması

Aşağıdaki İngilizce cümlelerde boşlukları Present perfect tense yapısına göre doldurun. Cevapları tutup uygun boşluklara bırakarak soruları cevaplayın.
 1. Ann’s hair was dirty. Now it’s clean. She hair.

 2. Tom was 80 kg. Now he’s 70. He weight.

 3. James played basketball yesterday. Now he can’t walk. He his leg.

 4. My brother his pen. He is looking for it now.

 5. Nancy is on holiday in Spain. She there for two weeks.

 6. Look! Mrs. Thompson has got a lot of packages. She something new.

 7. I can’t eat anything now. I too much.

 • has just washed
 • have eaten
 • hasn’t found
 • has bought
 • has lost
 • has broken
 • has been

Exercise 3 – İngilizce Present perfect tense alıştırması

Aşağıdaki İngilizce cümlelerde boşlukları Present perfect tense yapısına göre doldurun. Cevapları tutup uygun boşluklara bırakarak soruları cevaplayın.
 1. ill recently?

 2. I my teeth.

 3. Where is Alex? him anywhere?

 4. Tommy in Italy since 2014.

 5. different tastes recently?

 6. Ibrahim needs a holiday. He hard this year.

 7. I a zoo since I was 10.

 • Have you been
 • Have you ever tried
 • has worked
 • Have you seen
 • has lived
 • haven’t been to
 • have already brushed