irregular verbs - düzensiz fiiller

İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular verbs) – Listesi Konu anlatımı ve Alıştırma

İngilizce düzensiz fiiller (irregular verbs) nedir?

İngilizce’de fiiller düzenli fiiller (regular verbs) ve düzensiz fiiller (irregular verbs) olarak ikiye ayrılır. İngilizcede fiillerin 3 hali vardır. Bu üç hali farklı yerlerde kullanılarak cümlenin zamanı yada durumu hakkında bilgi verir. Fiilleri 2. ve 3. hale getirmek için fiilin sonuna “-ed” ekini eklemek yeter. Bu fiillere düzenli fiiller (Regular Verbs) diyoruz. Fiilleri 2. ve 3. hale getirirken yaptığımız “-ed” ekleme kuralına uymayan ve farklı haller takınan fiillere düzensiz fiiller (irregular verbs) diyoruz. Bunların 2. ve 3. halleri değişiklik gösterir. İngilizce’nin ezber gereken önemli bir konusudur.

Video izleyerek İngilizce düzensiz fiilleri (irregular verbs) okunuşları ile öğrenin.

İngilizce düzensiz fiilleri en iyisi okunuşları ile beraber öğrenmektir. Bunun için aşağıdaki video ile kelime tekrarı yapmanız çok faydalı olacaktır.

İngilizce düzensiz fiiller (irregular verbs) kelime ezberleme kartları

Aşağıda üzerinde İngilizce düzensiz fiiller yazılı olan kartlar göreceksiniz. İkinci ve üçüncü hallerini tahmin edin ve cevabı görmek için karta dokunun.
 • build (inşa etmek)
  built-built
 • catch (yakalamak)
  caught-caught
 • hear (duymak)
  heard-heard
 • dig (kazmak)
  dug-dug
 • mean (anlamına gelmek)
  meant-meant
 • bet (bahse girmek)
  bet-bet
 • send (göndermek)
  sent-sent
 • bring (getirmek)
  brought-brought
 • let (izin vermek)
  let-let
 • drive (araba sürmek)
  drove-driven
 • show (göstermek)
  showed-shown
 • bend (bükmek)
  bent-bent
 • keep (tutmak, saklamak)
  kept-kept
 • sing (şarkı söyle)
  sang-sung
 • sell (satmak)
  sold-sold
 • meet (karşılaşmak)
  met-met
 • lay (yatırmak)
  laid-laid
 • hit (vurmak)
  hit-hit
 • put (koymak)
  put-put
 • hurt (canını yakmak)
  hurt-hurt

İngilizce düzensiz fiiller (irregular verbs) listesi

Aşağıda İngilizce’de en çok kullanılan düzensiz fiiller listesini bulacaksınız. Başta 1. hali, sonra 2. hali ve son olarak 3. hali ve Türkçe anlamını listede görebilirsiniz. Bu kelimelere çalışırken okunuşları ile birlikte çalışmak çok önemlidir.
İngilice Düzensiz Fiil (Irregular verbs) Listesi
1. hali ve Türkçesi 2. hali 3. hali
awake (uyandırmak)awokeawoken
be (olmak)was, werebeen
beat (vurmak)beatbeaten
become (olmak)becamebecome
begin (başlamak)beganbegun
bend (bükmek)bentbent
bet (bahse girmek)betbet
bid (teklif vermek)bidbid
bite (ısırmak)bitbitten
blow (esmek)blewblown
break (kırmak)brokebroken
bring (getirmek)broughtbrought
build (inşa etmek)builtbuilt
burn (yanmak)burntburnt
buy (satın almak)boughtbought
catch (yakalamak)caughtcaught
choose (seçmek)chosechosen
come (gelmek)camecome
cost (mal olmak)costcost
cut (kesmek)cutcut
dig (kazmak)dugdug
do (yapmak)diddone
draw (çizmek)drewdrawn
dream (rüya görmek)dreamtdreamt
drive (araba sürmek)drovedriven
drink (içmek)drankdrunk
eat (yemek)ateeaten
fall (düşmek)fellfallen
feel (hissetmek)feltfelt
fight (dövüşmek)foughtfought
find (bulmak)foundfound
fly (uçmak)flewflown
forget (unutmak)forgotforgotten
forgive (affetmek)forgaveforgiven
freeze (donmak)frozefrozen
get (almak)gotgot/gotten
give (vermek)gavegiven
go (gitmek)wentgone
grow (büyümek)grewgrown
hang (asmak)hunghung
have (sahip olmak)hadhad
hear (duymak)heardheard
hide (saklamak)hidhidden
hit (vurmak)hithit
hold (tutmak, zaptetmek)heldheld
hurt (canını yakmak)hurthurt
keep (tutmak, saklamak)keptkept
know (bilmek)knewknown
lay (yatırmak)laidlaid
lead (öncülük etmek)ledled
learn (öğrenmek)learntlearnt
leave (ayrılmak)leftleft
lend (ödünç vermek)lentlent
let (izin vermek)letlet
lie (yalan söylemek)laylain
lose (kaybetmek)lostlost
make (yapmak)mademade
mean (anlamına gelmek)meantmeant
meet (karşılaşmak)metmet
pay (ödemek)paidpaid
put (koymak)putput
read (okumak)readread
ride (binmek)roderidden
ring (çalmak (telefon))rangrung
rise (yükselmek)roserisen
run (koşmak)ranrun
say (söylemek)saidsaid
see (görmek)sawseen
sell (satmak)soldsold
send (göndermek)sentsent
show (göstermek)showedshown
shut (kapamak)shutshut
sing (şarkı söyle)sangsung
sink (batmak)sanksunk
sit (oturmak)satsat
sleep (uyumak)sleptslept
speak (konuşmak)spokespoken
spend (harcamak)spentspent
stand (durmak)stoodstood
stink (kötü kokmak)stankstunk
swim (yüzmek)swamswum
take (almak)tooktaken
teach (öğretmek)taughttaught
tear (yırtmak)toretorn
tell (söylemek)toldtold
think (düşünmek)thoughtthought
throw (atmak)threwthrown
understand (anlamak)understoodunderstood
wake (uyanmak)wokewoken
wear (giymek)woreworn
win (kazanmak)wonwon
write (yazmak)wrotewritten