Past continuous tense – konu anlatımı

PAST CONTINUOUS TENSE (WAS/ WERE V+ing)

Geçmişte belli bir vakitte devam eden olayları anlatmak için kullanılır. Şimdiki zamana (present continuous tense) çok benzer. Yardımcı fiilleri “was” ve “were” dir. Fiile her zaman “-ing” eki getirilir. Buradaki “-ing” eki “yor” anlamı katarak devamlılığı; “was ve were” ise geçmişi belirtir. İkisi bir arada “-yordu” anlamına gelir.

Örnek:

I was reading a book. > Bir kitap okuyordum.

Olumsuz cümlelerde “was ve were” arkasına “not” olumsuzluk kelimesi getirilir. Sorularda ise “was ve were” cümlenin başına alınır.

Kısaltmaları şöyledir:

was not > wasn’t

were not > weren’t

ÖRNEK TABLO

(+) olumlu(-) olumsuz(?) soru
I was playingI was not playingWas I playing?
You were playingYou were not playingWere you playing?
He was playingHe was not playingWas he playing?
She was playingShe was not playingWas she playing?
It was playingIt was not playingWas it playing?
We were playingWe were not playingWere we playing?
They were playingThey were not playingWere they playing?

EXAMPLES (ÖRNEKLER):
was studying lesson. (Ders çalışıyordum.)
She was waiting when I saw her. (Onu gördüğümde bekliyordu.)
They were drinking tea when I arrived. (Ben vardığımda çay içiyorlardı.)

past continuous işaret Geçmişte belirli bir zamanda yapılan eylem
Geçmişte belirli bir anda yapılan eylemden bahsederken Past Continuous Tense kullanılır.

EXAMPLES:
Last night at 6 p.m., I was eating dinner. (Dün gece saat 6’da yemek yiyordum.)
At midnight, we were still driving on the road. (Geceyarısı hala yolda araç kullanıyorduk)


past continuous işaret Geçmişte yarıda kesilen olaylar için kullanılır.

Past Continuous Tense geçmişte yarıda kesilen olayları anlatmak için kullanılır. Örneğin “Ahmet uyurken birisi kapıyı çaldı.” cümlesindeki gibi uyuma olayı geçmişte devam ediyordu, taki birisi kapıyı çalıp olayı kesintiye uğratana kadar. Böyle durumlarda yarıda kesen olay geçmiş zaman (simple past tense) devam etmekte olan olay da past continuous tense ile ifade edilir. Bu durumda elimizde iki olayı anlatan iki cümle olduğunu gördünüz. Bu cümleleri birbirine ilişkilendirirken bazı bağlaçları kullanırız. “When” (-dığı zaman anlamına gelir) bağlacını simple past (geçmiş zaman) cümlesinden önce kullanırız; “while” (-iken anlamına gelir) bağlacını ise anlamından da tahmin edeceğiniz gibi past continuous tense ile kullanılır. Bağlacın olduğu cümle bir diğerinden önce yada sonra gelebilir.

Örnek 1:

While she was walking, she was listening to music. (O yürürken müzik dinliyordu) >While + past continuous, past continuous

Bu cümle şöyle de ifade edilebilir:

While she was listening to music, she was walking. (O müzik dinlerken yürüyordu.) >

While + past continuous, past continuous

İki eylemi aynı anda Past Continuous Tense ile kullandığımızda, belirtilen iki eylemin aynı anda yapıldığı fikri ortaya çıkar.  Yani eylemler paraleldir.

Örnek 2:

When I saw the dog, it was running after my brother. (Köpeği gördüğüm zaman kardeşimin arkasından koşuyordu) >

when + simple past, past continuous

Bu cümle şöyle de ifade edilebilir:

I saw the dog, while it was running after my brother. (Köpeği kardeşimin arkasından koşarken gördüm.)

Simple past, while + past continuous


EXAMPLES:
I was watching TV when she called.

(O aradığında televizyon seyrediyordum.)

When the phone rang, she was writing a letter.

(Telefon çaldığında mektup yazıyordu.)

While we were having a picnic, it started to rain.

(Piknik yaparken yağmur yağmaya başladı.)

Sally was working when Joe had the car accident.

(Joe araba kazası geçirdiğinde Sally çalışıyordu.)

While John was sleeping last night, someone stole his car.

(Dün gece John uyurken birisi arabasını çaldı.)


I was studying while he was making dinner.
(O yemeği hazırlarken ben ders çalışıyordum)

While Ellen was reading, Tim was watching television.
(Ellen kitap okurken Tim televizyon seyrediyordu.)

They were eating dinner, discussing their plans and having a good time.
(Yemek yiyor, planları hakkında tartışıyor ve iyi vakit geçiriyorlardı.)


DİKKAT!
Simple Past Tense’de kullanılan zaman ifadeleri eylemin tam olarak başlama veya bitiş zamanını belirtir. Past Continuous Tense’de ise, belirtilen zaman eylemin başlangıcı veya bitişini değil, yalnızca o anda eylemin devam etmekte olduğunu belirtir.
EXAMPLES:
Last night at 6 p.m., I ate dinner. (Saat 6’da yemeye başladım.)
Last night at 6 p.m., I was eating dinner. (Yemek yemeye daha önce başlamıştım ve saat 6’da yemek süreci devam ediyordu, yiyordum)

past continuous işaret Sahne canlandırma ve atmosferi tarif etmede kullanılır.
İngilizce’de genelde geçmişteki bir havayı (atmosferi) tasvir etmek için bir dizi eylemi arka arkaya kullanırız. Bu durumda simple past ve past continuous beraber kullanılır.

EXAMPLE:
When I walked into the office, several people were busily typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting for help. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service.
(Ofise geldiğimde birkaç insan meşgul bir şekilde daktilo kullanıyor, bazıları telefonda konuşuyor, patron emirler yağdırıyor ve müşteriler yardım için bekliyorlardı. Müşterinin biri sekretere bağırıyor ve ellerini sallıyordu. Diğerleri birbirlerine kötü hizmetten yakınıyorlardı.)


past continuous işaret Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman için farklı kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için bu zaman ifadelerinin bilinmesi çok önemlidir. Past continuous tensede kullanılan zaman ifadeleri geçmişteki belirli bir noktayı gösterir. Zaten birisi “dün şunu yapıyordum” demez çünkü bir iş tüm gün yapılamaz. Ancak “dün saat 7’de şunu yapıyordum” diyebilir. Zamanın kapsamı daraltılmıştır.

Örnek:

yesterday at this time > dün bu vakitte

Not: As kelimesi bağlaç olarak kullanıldığında while ile aynı anlama gelir.
I saw him while he was driving. (Onu araba sürerken gördüm.)
They helped me as I was carrying some heavy bags. (Bazı ağır çantaları taşırken bana yardım ettiler.)

Past continuous tense – konu anlatımı
5 1 oy

İngilizce Sözlük
  • dictionary
  • sözlük
  • İngilizce - Türkçe sözlük

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com