ingilizce sürekli geçmiş zaman past continuous tense

Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuous Tense) – was/were -ing Konu anlatımı

Sayfa İçi Hızlı Menü

Past continuous tense (Sürekli geçmiş zaman) nedir?

Past continuous tense gçmişte belli bir vakitte devam eden olayları anlatmak için kullanılır. Fiile her zaman “-ing” eki getirilir. Buradaki “-ing” eki “-yor” anlamı katarak devamlılığı belirtirken; “was ve were” yardımcı fiilleri ise geçmişi belirtir. İkisi bir arada “-yordu” anlamına gelir. Sürekli geçmiş zaman “Past progressive tense” olarak da adlandırılır.
Aşağıdaki değişken cümleler örnek birer Sürekli geçmiş zaman cümlesidir:

  Was Why wasWhere was

Alice

was callingwas helpingplayingwas not talking runninggoing

at 7 O’clock.

Nasıl öğrenelim?İngilizce sürekli geçmiş zaman konusunu burada resimler, oyunlar, alıştırmalar, örnekler ve diyaloglar ile özel ders formatında öğrenebilirsiniz. Ama öncelikle aşağıda sade bir dil ile ve detaylıca anlatımı yapılan sürekli geçmiş zaman (past continuous tense) konusunu güzelce öğrenin. Arkasından bu sayfanın aşağısında bulacağınız diğer oyunlar ve alıştırmaları yapmak zevkli ve kolay olacaktır.

Hangi yardımcı fiil kullanılır?

İngilizce sürekli geçmiş zamanda yardımcı fiiller “was” ve “were” dür. “He, She, It” için “was” kullanılırken “I, You, We They” için “were” kullanılır. Olumsuz cümlelerde “was not” yada “were not” şeklinde kullanılır. Kısa halleri ise“wasn’t” yada “weren’t” şeklindedir. Soru cümlelerinde ise “was” / “were” cümle başına alınır. Fiile her zaman “-ing” eki eklenir.

Örnek cümleler:

 • He was swimming. (O yüzüyordu.)
 • He wasn’t swimming. (O yüzmüyordu.)
 • Was he swimming? (O yüzüyor muydu?)

Olumlu cümleler sürekli geçmiş zamanda nasıl yapılır?Olumlu bir sürekli geçmiş zaman (past continuous tense) cümlesinde fiil önüne yardımcı fiillerden “was” yada “were” konur. Fiilin sonuna ise “-ing” eki eklenir.

Olumlu yapı örnek cümleler:

 • I was having breakfast. (Kahvaltı yapıyordum.)
 • They were watching tv. (onlar televizyon izliyordu.)
 • Aslı was playing chess. (Aslı satranç oynuyordu.)
 • My friends were playing basketball. (Arkadaşlarım basketbol oynuyordu.)

Olumsuz cümleler sürekli geçmiş zamanda nasıl yapılır?

Sürekli geçmiş zaman (past continuous tense) bir cümleyi olumsuz yaparken “was” “were” yardımcı fiilleri ile beraber “not” kullanırız. Kısaca “wasn’t” yada “weren’t” şeklinde kullanılır. Fiil her zamanki gibi “-ing” ekini almaya devam eder.

Olumsuz yapı örnek cümleler:

 • I wasn’t sleeping. I was just thinking. (Uyumuyordum. Sadece düşünüyordum)
 • Emily wasn’t listening to the teacher. (Emily öğretmeni dinlemiyordu.)
 • He wasn’t going home. (Eve gitmiyordu.)
 • It wasn’t raining at 8 PM yesterday. (Dün saat 8’de yağmur yağmıyordu.)

Soru cümleleri sürekli geçmiş zamanda nasıl yapılır?

Sürekli geçmiş zaman soru cümleleri “was” “were” yardımcı fiilinin özneden önce getirilmesi ile yapılır. Bu tür sorulara “Yes-No” soruları denir ve Türkçe’deki “-mı?, -mi?” şeklinde biten sorulardır. Cevaplar “Yes-No” ile başladığından bu ad verilir.
Wh- soruları dediğimiz bilgi sorularında da aynı şeklide yardımcı fiil özneden önce getirilir. Sadece cümlenin en başına “Who, What, Where, When” gibi soru kelimelerinden biri de getirilir. Fiil her zamanki gibi “-ing” ekini almaya devam eder.

Soru yapısı örnek cümleler:

 • Were you listening to me? (Beni dinliyor muydun?)
 • Was he driving carefully? (Dikkatlice araba sürüyor muydu?)
 • Where were you going? (Nereye gidiyordun?)
 • Why were you walking fast? (Neden hızlı yürüyordun?)

Cümle yapıları sürekli geçmiş zamanda nasıldır?Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin past continuous tense yani İngilizce sürekli geçmiş zaman şekli aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Past continuous tense Cümle Yapısı Tablosu
(+) Olumlu cümleler(-) Olumsuz cümleler(?) Soru cümleleri
 I was going. I was not going. Was I going?
 You were going. You were not going. Were you going?
 He was going. He was not going. Was he going?
 She was going. She was not going. Was she going?
 It was going. It was not going. Was it going?
 We were going. We were not going. Were we going?
 They were going. They were not going. Were they going?

Past continuous tense (sürekli geçmiş zaman) kullanım yerleri konu anlatımı

Şimdi sürekli geçmiş zaman (past continuous tense) konu anlatımı için kullanım yerlerini öğrenerek örnekler inceleyelim. İngilizce konu anlatımı için Past continuous tense with online games, explanations and examples bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Nerelerde kullanılır?

1- Geçmişte “belirli” bir zamanda devam eden işleri ve eylemleri belirtmek için kullanılır.

Past continuous tense geçmişte geniş bir zaman değil ama belirli bir zaman noktasında yapılmakta olan eylemleri belirtmek için kullanılır.

Örnek cümleler:

 • Last night at 9 p.m., I was listening to music. (Dün gece saat 9’da müzik dinliyordum.)
 • We were talking about the new year at this time yesterday. (Dün bu vakitte yeni yıl hakkında konuşuyorduk)
 • I was sleeping at 11 p.m. last night. (Dün saat 11’de uyuyordum.)

NOT:
Dikkat edilirse saat olarak belirli bir zaman ifade ediliyor. Çünkü yesterday (dün), yada last night (dün gece) gibi geniş bir zaman içinde birden çok iş yapılmış olabilir. Bu yüzden belirli zaman noktasından bahsetmek gerekiyor. Bu sebeple saat, dakika gibi ifadelerle yada “dün bu vakitte” gibi ifadelerden yararlanılıyor.

2- Geçmişteki ortamı anlatmak için kullanılır.

Geçmişte ortamı, insanların halini, çevreyi anlatmak için kullanılır.

Örnek cümleler:

The sun was shining and the birds were singing. Everybody was happy in the park. The children were playing games and their parents were sitting under the trees.
(Güneş parıldıyordu ve kuşlar şarkı söylüyordu. Parkta herkes mutluydu. Çocuklar oyun oynuyor ve anne-babaları ağaçlar altında oturuyordu.)

3- Geçmişteki aynı anda devam eden eylemleri belirtmek için kullanılır.

Geçmişte aynı anda devam atmekte olan olayları belirtmek için de kullanırız.
I was doing my homework while my father was drinking tea. (Babam çay içerken ben ödevimi yapıyordum.)
Örnekte görüldüğü gibi aynı anda olan iki tane eylemden bahsediliyor. Bu iki eylemi “-iken” anlamına gelen “While” bağlacı ile bağladık. “While” bağlacı adından da tahmin edeceğiniz üzere bir past continuous tense (sürekli geçmiş zaman) cümlesi ile kullanılır ve hemen önüne yazılır. Yukarıdaki örnekte “while” hangi cümle başına gelirse ona “-iken” anlamı katar.

Örnek cümleler:

 • While I was waiting for her, she was sleeping in her bed. (Ben onu beklerken o yatağında uyuyordu.)
 • While it was raining, we were playing football in the garden. (Yağmur yağarken biz bahçede futbol oynuyorduk)
 • Alice wasn’t studying maths while her mother was cooking. (Annesi yemek yaparken Alice matematik çalışmıyordu.)
 • She was cleaning the house while the men were working outside. (Adamlar dışarda çalışırken o evi temizliyordu.)
 • What were you doing while I was having a shower? (Ben duş alırken sen ne yapıyordun?)

4- Geçmişte yarıda kesilen olayları belirtmek için kullanılır.

“Eda kitap okurken, annesi kapıyı çaldı” ifadesi gibi bir eylem devam ederken onu yarıda kesen bir başka eylem olabilir. Burada kitap okuma eylemi devam ederken bu olayı annenin kapıyı çalması yarıda kesiyor. Dolayısıyla iki tane farklı eylem söz konusu. İşte bu iki eylemi yukarıda olduğu gibi “-iken” anlamına gelen “While” bağlacı ile birleştiriyoruz. “While” bağlacı aynı şekilde past sontinuous (sürekli geçmiş zaman) cümlesi ününde kullanılır. Yarıda kesen eylem cümlesi ise simple past tense yani basit geçmiş zaman yapılır.
While Eda was reading a book, her mother knocked the door.” (Eda kitap okurken annesi kapıyı çaldı.)

Örnek cümleler:

 • While he was playing football, he broke his leg. (O futbol oynarken bacağını kırdı.)
 • While Isabel was having a rest, she heard a strange noise. (Isabel dinlenirken tuhaf bir ses duydu.)
 • I fell down while I was riding on my bike. (Bisikletime binerken düştüm.)
 • She closed her eyes while the man was standing on the rope. (Adam halat üstünde dururken o gözlerini kapattı.)

Burada cümleleri birbirine bağlamak için kullanacağımız iki önemli bağlacı detaylıca öğrenelim. Biri “While” diğeri ise “When” bağlaçlarıdır.

“While” bağlacı nedir ve nasıl kullanılır?

While” bir bağlaçtır ve past continuous tense cümlelerden önce kullanılır. “-iken” anlamındadır. İki cümleyi bağladığında önüne geldiği sürekli geçmiş zaman cümlesi diğer cümleden önce yada sonra yazılabilir. Bu isteğe bağlıdır.
While he was repairing the car, Nancy called him.
Nancy called him while he was repairing the car.

NOT:
“As” kelimesi de bağlaç olarak “-iken” anlamına gelir ve “While” yerine kullanılabilir.
As (While) Ellen was reading, Tim was watching television. (Ellen okurken Tim televizyon izliyordu.)
It started to rain as (while) we were having a picnic. (Biz piknik yaparken yağmur yağmaya başladı.)

“When” bağlacı nedir ve nasıl kullanılır?

When” bağlacı “-dığı zaman” yada “olduğunda” anlamına gelir ve “While” gibi bağlaç görevi görerek cümleleri bağlar. “When” bağlacından sonra basit geçmiş zaman (simple past tense) cümle kullanılır. Ancak soru kelimesi olan “When” ile karıştırmamak gerekir. Hatırlanacağı üzere bir cümlenin soru olabilmesi için yardımcı fiilin özneden önce gelmesi gerekir. Ancak burada böyle bir durum söz konusu değildir. “When” den hemen sonra olumlu bir cümle yapısı kullanılır.

When did you play? (Sen ne zaman oynadın?) – Soru cümlesidir. Çünkü “did” yardımcı fiili özneden önce gelmiştir.
When I played, the people cheered me. (Oynadığım zaman insanlar beni alkışladı.) – Özne olan “I” dan önce bir yardımcı fiil yoktur. Ayrıca “,” ile ikinci bir cümle ile bağlanarak bağlaç görevi gördüğü anlaşılıyor. Anlamı “-dığı zaman”dır.

NOT:
“While” kullanıldığında Türkçe’de zaman anlamının kaybolduğuna dikkat edin. Yani “While I was playing” ifadesini “Ben oynarken” şeklinde söylüyoruz. Oysa birebir Türkçe anlamının “Ben oynuyorduyken” olduğunu ve Türkçe’de böyle denmediğine dikkat edin. Buna göre “Ben giderken” gibi bir cümle kullanacaksak bunun aslında İngilizce’de “Ben gidiyorduyken” şeklinde yani “While I was going” olarak yapılacağını akıldan çıkarmayın.

Örnek cümleler:

 • When the earthquake happened, Harry was having a bath. (Deprem olduğunda Harry banyo yapıyordu.)
 • When the fire started, Bella was shouting for help. (Yangın başladığında Bella yardım için bağırıyordu.)
 • I was doing my homework when the lights went off. (Işıklar gittiğinde ödevimi yapıyordum.)
 • Adam was eating something when I saw her. (Gördüğümde Adam birşeyler yiyordu.)

Sınıf içinde sürekli geçmiş zaman konusu nasıl öğretilebilir?

İster tek başınıza ister sınıf içinde Sürekli geçmiş zaman (Past continuous tense) konusunu aşağıdaki oyun ve alıştırmalar ile rahatlıkla pekiştirebilirsiniz. Okul içinde sınıf içi etkinlik olarak Cümle kurma oyunu, resimli örnek cümleler, İngilizce çeviri alıştırmaları ve daha pek çok interaktif çalışma için aşağıdaki etkinlikler sizin için hazırlandı. İsterseniz etkileşimli boşluk doldurma alıştırmaları yada kelime oluşturma alıştırması gibi diğer etkinlikler için Sürekli geçmiş zaman kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Resimler ve cümlelerle sürekli geçmiş zaman konusunu öğrenin.

Aşağıda sürekli geçmiş zaman (past continuous tense) konusu ile ilgili resimler ve bu resimler hakkında cümleler göreceksiniz. Yön düğmeleriyle diğer resimlere geçerek yeni resimler ve yeni cümleler görebilirsiniz. Bu alıştırma ile resimler hakkında siz de konuşmaya çalışın.

Diyalog (konuşma) örnekleriyle sürekli geçmiş zaman konusunu öğrenin

Aşağıda İngilizce sürekli geçmiş zaman (past continuous tense) konusu ile ilgili bir diyalog göreceksiniz. Bu diyalog alıştırmasını okuyarak sizde benzerlerini yapmaya çalışın.

 1. You were carrying a suitcase yestarday at 10 A.M

  Were you going anywhere?

 2. No. Actually I was helping my grandmother.

  I was taking her to the train station.

 3. Well. It was raining at that time of the day.

  Why didn’t you take a taxi?

 4. We were going to the nearby market to buy something.

 5. Then we can meet at 6 P.M. today

 6. Sure.

İngilizce-Türkçe çeviri yaparak sürekli geçmiş zaman konusunu alıştrımalar ile öğrenin

Aşağıda üzerinde İngilizce cümleler olan kartlar göreceksiniz. Önce bu cümlelerin anlamlarını tahmin edin. Sonra doğru cevabı görnek için ortadaki düğmeye tıklayın. Bu İngilizce çeviri alıştırması okuma becerinizin de gelişmesini sağlayacaktır.Cümle kurma oyunu ile sürekli geçmiş zaman konusunu alıştırmalar ile öğrenin

Bu oyunda verilen kelimelerden cümle kurmalısınız. Önce üstteki Türkçe cümleyi okuyun ve altındaki İngilizce kelimelere sırayla tıklayarak cümlenin İngilizcesini oluşturun. Bu alıştırmada her cümle için 4 yanlış yapma hakkınız var. Sağ ve sol oklar yardımıyla yeni cümlelere geçebilirsiniz.


  tries

  Örnek cümleler ile İngilizce sürekli geçmiş zamanı öğrenin

  İngilizce sürekli geçmiş zaman (past continuous tense) ile ilgili 10 tane örnek cümle aşağıda verilmiştir. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinden oluşan bu örnekleri okuyarak benzer cümeleler yapmaya çalışabilirsiniz. Basit cümleler olan bu örnekleri geliştirerek daha kapsamlı cümleler oluşturabilirsiniz.

  10 tane cümle örneği:

  1. When the doorbell rang, they were watching tv.
  2. When the lights went out he was sitting on an armchair.
  3. My guests arrived while I was cooking.
  4. I met my old friend while I was drinking coffee in a cafe.
  5. James was lying on the grass.
  6. They were talking about the following match.
  7. I was using my computer.
  8. The dog was running after a little girl.
  9. The sun was shining.
  10. He was helping his father.

  Soru cümleleri ve cevapları ile İngilizce sürekli geçmiş zamanı örnekleri

  İngilizce sürekli geçmiş zaman (past continuous tense) ile ilgili 10 tane soru ve cavabı aşağıda verilmiştir. Farklı soru tiplerindeki bu örnekleri inceleyerek siz de benzer sorular sorup cevaplar verebilirsiniz.

  10 tane soru cümlesi ve cevapları:

  1. What were you eating?
   I was eating an apple.
  2. Were you going home?
   Yes, I was going home.
  3. What were you thinking?
   I was thinking about my future plans.
  4. Was it snowing?
   No, It wasn’t snowing.
  5. Who were you talking to?
   I was talking to my friend.
  6. Was the phone ringing?
   Yes, It was ringing.
  7. What was she doing when she cut her finger?
   She was cutting some paper.
  8. What was he doing when he fell down?
   He was running after his sister.
  9. Were you sleeping?
   No, I wasn’t.
  10. Were you crying?
   No, I was chopping onions.

  Okuma parçası halinde parağraf ile İngilizce sürekli geçmiş zamanı öğrenin

  Aşağıda İngilizce sürekli geçmiş zaman (past progressive tense) ile ilgili parağraf halinde kısa bir okuma parçası göreceksiniz. Bu yazıyı okuyarak anlamaya çalışın. Benzer yazılar yazmaya çalışarak yazma becerinizi geliştirin.

  Okuma Parçası:

  It was a summer afternoon. The weather was hot and the sun was shining. We were having picnic by the lake. That was our favourite place for picnic. My father was trying to set fire and my mother was preparing the salad. When Amy, my little sister, shouted, we were preparing the picnic table. She was crying for help. We looked around to find her. When we looked behind the bushes, she was lying on the ground with a thorn on her hand. We helped her and she was ok after 10 minutes.

  Benzer sayfalar:
  >> İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) için tıklayın.
  >> İngilizce Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) için tıklayın
  >> İngilizce Gelecek Zaman (Future Simple Tense – Will) için tıklayın.
  >> İngilizce Gelecek Zaman (Be going to future tense) için tıklayın
  >> İngilizce Geçmiş Zaman (Simple Past Tense – did) için tıklayın.
  >> Present Perfect Tense için tıklayın.
  >> İngilizce “am,is,are” (verb to be) için tıklayın.

  Dış bağlantılar:
  Hazırladığımız diğer konu etkinlikleri için İngilizce sürekli geçmiş zaman kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Bununla birlikte faydalanabileceğiniz bazı dış bağlantılar da vardır. Buraya tıklayarak past continuous tense için hazırlanmış İngilizce açıklamalar ve bazı alıştırmaları yapabilirsiniz. Yada buraya tıklayarak bir başka faydalı kaynağa ulaşabilirsiniz.

  4.9/5 - (8 oylama)