fill in the blanks - boşluk doldurma alıştırması

İngilizce Gelecek Zaman (Future Simple Tense – will) – Boşluk Doldurma Alıştırması

İngilizce gelecek zaman (Future Simple Tense – will) boşluk doldurma alıştırması

İngilizce gelecek zaman konusunu boşluk doldurma alıştırmaları ile öğrenmek için aşağıdaki alıştırmayı yapabilirsiniz. Verilen boşluk doldurma sorularının en altında boşluklara konacak cevapları göreceksiniz. Bu cevapları tutup sürükleyerek uygun boşluklara bırakın. Cevaplarınızı verince “Sonuç göster” düğmesine basarak sonuçları görebilirsiniz. Bir cevaptan vazgeçmek isterseniz sağ yanındaki küçük “x” işaretine basarak cevabı kaldırabilirsiniz. İngilizce gelecek zaman (Future Simple Tense) konu anlatımı ana sayfasına gitmek için buraya tıklayın.

Exercise 1 – İngilizce gelecek zaman (Future Simple Tense – will) alıştırması

Aşağıdaki İngilizce cümlelerde boşlukları gelecek zaman (Future Simple Tense) yapısına göre doldurun. Cevapları tutup uygun boşluklara bırakarak soruları cevaplayın.

 1. I think the world a beter place.

 2. We sport clothes.

 3. Sarah to speak Spanish.

 4. everybody come to the meeting?

 5. I hope you your money.

 6. lend me your book, please?

 7. Where next summer?

 • won’t lose
 • will be
 • Will you
 • will learn
 • will you be
 • When will
 • will wear

Exercise 2 – İngilizce gelecek zaman (Future Simple Tense – will) alıştırması

Aşağıdaki İngilizce cümlelerde boşlukları gelecek zaman (Future Simple Tense) yapısına göre doldurun. Cevapları tutup uygun boşluklara bırakarak soruları cevaplayın.

 1. This dress you.

 2. I’m hungry. I a sandwich.

 3. OK. I you go.

 4. I don’t know the answer. I about it.

 5. I promise I it back.

 6. Nathan in a hotel.

 7. help me carry this box, please?

 • will let
 • won’t stay
 • will fit
 • ‘ll eat
 • Will you
 • ‘ll think
 • will bring

Exercise 3 – İngilizce gelecek zaman (Future Simple Tense – will) alıştırması

Aşağıdaki İngilizce cümlelerde boşlukları gelecek zaman (Future Simple Tense) yapısına göre doldurun. Cevapları tutup uygun boşluklara bırakarak soruları cevaplayın.

 1. I think they the game.

 2. We to New York on that plane.

 3. I coffee, please.

 4. Don’t worry. Mr. Parker you.

 5. discuss the problem?

 6. Everything OK.

 7. When you call them, they to join.

 • will fly
 • will win
 • will be
 • will come
 • will help
 • will have
 • Will you