numbers ingilizce sayılar

İngilizce Sayılar (Numbers) – Resimli Sesli Videolu ve Oyunlu Anlatım

İngilizce sayılar, sayıların okunuşları ve anlamları nelerdir?

İngilizce sayılar (numbers) ve okunuşu öğrenmesi kolay bir konudur. Çünkü sayıların söylenmesi Türkçe’ye benzer. Biraz ezber ve dikkat ile aşağıdaki açıklamaları okuyup, sesleri dinleyip, hazırladığımız oyunlar ve alıştırmalar ile İngilizce sayılar konusu kolayca öğrenebilirsiniz.

İngilizce sayılar (numbers) anlamları ve okunuşları:

Aşağıda İngilizce sayılar ve okunuşları verilmiştir. Üzerlerine dokunarak okunuşlarını dinleyebilirsiniz.


İngilizce sayılar konu anlatımı?

İngilizce sayıları öğrenebilmek için öncelikle 1 – 20 arasındaki sayıları ezberlemek gerekir. Çünkü buraya kadar herzaman geçerli bir kural yoktur. Ardından
onlar basmağını söyleyebilmek gerekir. Sonra ise “hundred (yüz)”, “thousand (bin)” ve “million (million)” kelimelerinin anlamını bilirsek her saayıyı ifade edebiliriz.

İngilizce sayılar nasıl yazılır ve söylenir?

 • 1 one: bir
 • 2 two: iki
 • 3 three: üç
 • 4 four: dört
 • 5five: beş
 • 6 six: altı
 • 7 seven: yedi
 • 8 eight: sekiz
 • 9 nine: dokuz
 • 10 ten: on
 • 11 eleven : on bir
 • 12 twelve: oniki
 • 13 thirteen : on üç
 • 14 fourteen: on dört
 • 15 fifteen: onbeş
 • 16 sixteen: on altı
 • 17 seventeen: on yedi
 • 18 eighteen: onsekiz
 • 19 nineteen: on dokuz
 • 20 twenty: yirmi


Bu sayılardan 1-10 arasını bilmeyen yoktur ancak malesef herkes doğru yazılışlarını bilmez. Kağıt kalem alarak uygun zamanlarda tekrar tekrar kağıda yazmalısınız. Çünkü “five”, “fiteen”, “fifty” gibi benzer ifadelerden dolayı 15 (fifteen) demek isterken 50 (fifty) denebiliyor. 11-20 arasındaki sayılarda ise dikkat edilirse sayı sonlarında “-teen” var. 16 – sixteen, 17 -seventeen, 19 – nineteen gibi.
Şöyle bir mantık yürütebiliriz:
Örneğin 16 – sixteen sayısı on anlamına gelen “ten” kelimesine fazladan bir “e” harfi ekleyip “-teen” yapılarak sayı sonuna yapıştırarak ifade ediliyor. 20’ye kadar olan sayıları böylece aklınızda tutabilirsiniz.
50, 60, 70 gibi onluk sayılar ise “-ty” eklenerek yapılır.
Örneğin: 80- eighty, 50- fifty, 40- forty gibi
Sayıların okunup yazılması detaylı olarak daha aşağıda gösterilecek. Önce İngilizce sayıları okunuşları ile tanıyalım.

İngilizce sayılar nasıl yazılır ve okunur?

İngilizcedeki sayılar Türkçedekine benzer:
Zaten ilk 20 sayının ezberlenmesi gerektiği belirtildi. Biz diğer sayıların söylenmesine bakalım.
Sayıları söylerken Türkçe ağzımızdan çıktığı sırada ifade ederiz. Bu bizim için söylemeyi ve anlamayı kolaylaştırır.
Örneğin:
Türkçesi : 49 kırk dokuz
İngilizcesi: 49 fortynine

Türkçesi : 67 altmış yedi
İngilizcesi: 67 sixtyseven

Türkçesi : 352 üç yüz elli iki
İngilizcesi: 352 three hundred and fiftytwo

Türkçesi : 5841 beş bin sekiz yüz kırk bir
İngilizcesi: 5841 five thousand eight hundred and fortyone

Türkçesi : 1115 binyüz on beş
İngilizcesi: 1115 one thousand one hundred and fifteen

Not 1: Hundred dedikten sonra “and” kullanıldığına dikkat edin. Ayrıca büyük sayılarda onlar basamağından sonra “-” işareti konduğuna da dikkat edelim.
Not 2: Son örnekte görüldüğü gibi “1000” yada “100” gibi sayıları biz sadece “bin” ve “yüz” şeklinde ifade ederken İngilizce sayılar söylenirken “bir bin”, “bir yüz” şeklinde ifade ediliyor.
Not 3: Telefon numarası söylerken yada banka hesabı söylerken sıfır anlamında “oh” denir. Ayrıca telefon numaraları, rakamları tek tek söyleyerek ifade edilir. Budurumda çift rakam peşpeşe gelirse “double” ile ifade edilir. (Örnek numara: 774 801 554: double seven, four, eight, oh, one, double five and four)
Not 4: Sporda skor sıfır olunca “nil” denir.
Not 5: “Boş, değer yok, tanımlanmamış” anlamlarını verecek şekilde sıfırın “zero, zip, nada” anlamları da vardır.
Not 6: İngilizcede yıllar ikili gurup halinde okunur. 1986 > 19-86 (ninteen-eighty six)
Not 7: Milyon gibi büyük sayılar da aynı yukarıda bahsedildiği gibi yapılır.

İngilizce sıra sayıları (ordinal oumbers) nasıl yazılır ve okunur?

Yukarıda anlatılan sayma sayılarının yanında “birinci”, “ikinci”, “onuncu “gibi sıra belirten sıra sayıları (ordinal numbers) da vardır. Bir sayıyı sıra sayısı yapmak için sonuna “-th” eki eklenir. Bu kural sadece ilk üç sayı için farklıdır. Birinci (first), ikinci (second) ve üçüncü (third) şeklinde ifade edilir. Sıra sayılarından önce “the” eklendiğine de dikkat edelim. Yazıyla değil de rakamla sıra sayıları belirtirken rakam sonuna “-th” ekleriz. Örneğin 6. “sixth“. Ancak bu 1. için 1st, 2. için 2nd ve 3. için 3rd istisna olarak kullanılır

1st the first (birinci)
2nd the second (ikinici)
3rd the third …
4th the fourth
5th the fifth
6th the sixth
7th the seventh
8th the eighth
9th the ninth
10th the tenth
11th the eleventh
12th the twelfth
13th the thirteenth
14th the fourteenth
15th the fifteenth
16th the sixteenth
17th the seventeenth
18th the eighteenth
19th the nineteenth
20th the twentieth 21st the twenty-first


İngilizce sayılar (numbers) – Kelime anlamını tahmin etme alıştırması

Aşağıda üzerinde İngilizce sayıların yazılı olduğu kartlar göreceksiniz. Bu kartların üzerinde yazılı kelimenin anlamını tahmin edin. Cevabınızı kontrol etmek için karta dokunun.Sayfayı tekrar yükleyince kartların yeri ve sırası değişecektir.

 • one
  bir
 • two
  iki
 • thousand
  bin
 • million
  milyon
 • thirty
  otuz
 • twenty
  yirmi
 • ten
  on
 • six
  altı
 • twelve
  oniki
 • nine
  dokuz
 • three
  üç
 • eleven
  on bir
 • eighty
  seksen
 • eighteen
  onsekiz
 • fourteen
  on dört
 • nineteen
  on dokuz

İngilizce sayılar (numbers) – Resimin anlamını tahmin etme alıştırması

Aşağıda üzerinde İngilizce sayılar olan resimli küçük kartlar göreceksiniz. Arkasında Türkçe anlamları gizli. Anlamını tahmin etmeye çalışın. Sonra üzerine tıklayarak doğru cevabı öğrenin. Sayfayı tekrar yükleyince kartların yeri ve sırası değişecektir.

 • ingilizce sayılar - numbers resim
  thirty
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  nine
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  nineteen
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  three
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  twelve
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  eleven
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  sixteen
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  two
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  seventeen
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  five
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  forty
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  one million

İngilizce kesirli sayılar nasıl ifade edilir?

1/8 One eighth
1/5 One fifth
1/4 One quarter / one fourths
3/4 Three quarters (3 çeyrek – quarter, çeyrek anlamına gelir;)
1/3 One third
2/3 Two thirds
1/2 One half

Buradaki yazılışlar İngiliz İngilizcesine göredir. Amerikan İngilizcesine göre şöyledir:
1/8 One over eight
1/5 One over five
1/4 One over four
1/3 One over three
2/3 Two over three
1/2 One over two
Bu yazımdaki “over”, üzerinde anlamındadır.

İngilizce dört işlem nasıl ifade edilir?

İngilizcede 4 işlem şu şekilde ifade edilir:
+ Plus (And) – Artı (ekle)
– Minus (Take away) – Eksi (çıkar)
x Multiplied by (Times) – Çarpı (kere)
÷ Divided by -Bölü
= Equals (Is) – Eşittir (Eşit)
. Point – Nokta
% Percent – Yüzde

Örnekler:
1 + 5 = 6 one plus five equals six
4 – 3 = 1 four minus three equals one
3*2= 6 three times two equals six
6/3=2 six divided by three equals two
10% ten percent

İngilizce noktalı sayılar nasıl ifade edilir?

2.95 – two point nine five
1.34 – one point three four
0.5 – point five
0.75 – point seven five
0.01 – point zero one
0.8569 point eight five six nine

İngilizce sayılar video:

İngilizce sayılar – Kelime testi:

Aşağıda verilen kelimenin anlamını listeden seçiniz. Her doğu seçenek size puan kazandıracaktır.

Question:
Puan:

a)

b)

c)

d)

İngilizce sayılar – Sesli ve resimli test:

Aşağıdaki yuvarlak dinleme düğmesine basarak sesi dinleyin ve hangi resim olduğunu bulun. Her doğu seçenek size puan kazandıracaktır.

Question:
Puan:
   
a)

b)

c)

d)

İngilizce sayılar – Kelime anlamını yazma testi:

Aşağıdaki verilen kelimenin İngilizcesini boşluğa yazın ve puan kazanın.

Question:
Points:

 


İngilizce sayılar – Dinleme ve yazma testi:

Aşağıdaki yuvarlak düğmeye basarak sesi dinleyin ve duyduğunuz kelimeyi boşluğa yazın. Doğru yazmak size puan kazandıracaktır.

Question:
Points:
   

İngilizce sayılar – İngilizce anlamını yazma testi:

Aşağıdaki kelimenin anlamını boşluğa yazın. Doğru yazım size puan kazandıracaktır.

Question:
Points:


İngilizce sayılar (numbers) kelime eşleştirme alıştırması:

Aşağıda sayılaın İngilizce anlamlarını tutup Türkçeleri üzerine bırakarak eşleştiriniz. Doğru eşleştirince aralarında renkli bir çizgi sabit kalacaktır.İngilizce Sayılar (Numbers) – Resimli Sesli Videolu ve Oyunlu Anlatım
5 7 oy
İngilizce Sözlük
 • dictionary
 • sözlük
 • İngilizce - Türkçe sözlük

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com