İngilizce gramer dilbilgisi terimleri

İngilizce Dil bilgisi (Gramer) Terimleri – Testli Alıştırmalı Oyunlu Bulmacalı

İngilizce dilbilgisi terimleri (gramer terimleri) ve Türkçe anlamlarını nasıl öğrenelim?

İngilizce dilbilgisi terimlerini (language terminology) oyunlar, bulmacalar, testler ve alıştırmalar eşliğinde eğlenerek burada kolayca öğrenebilir ve ezberleyebilirsiniz. Dilbilgisi terimeri dediğimiz gramer terimlerini daha iyi pekiştirmeniz için bu konuya özel oyunlar ve alıştırmalar da hazırladık. Sayfanın aşağısına doğru indikçe ilgili sayfaları görebilirsiniz.

İngilizce dilbilgisi terimleri listesi ve anlamları:

 • active voice: etken cümleler
 • adjective: sıfat
 • adjective clause: sıfat cümlesi
 • adverb: zarf
 • adverbial clause: zarf cümlesi
 • affirmative: olumlu
 • affix: önek
 • agreement: uyum
 • article: a, an, the kelimeleri
 • auxiliary verb: yardımcı fiil
 • helping verb: yardımcı fiil
 • bare infinitive: fiilin yalın hali
 • base form: kök biçimi
 • case: hal
 • causative verb: ettirgen fiil
 • clause: yan cümle
 • comparative: kıyaslamalı
 • comparative adjective: karşılaştırmalı sıfat
 • complement: tamamlayıcı
 • compound noun: bileşik isim
 • compound sentence: bileşik cümle
 • conditionals: şart cümleleri
 • conjunction: bağlaç
 • continuous: devam eden
 • progressive: devam eden
 • contraction: kısltma
 • countable noun: sayılabilir isim
 • defining relative clause: tanımlayıcı sıfat cümleleri
 • demonstrative pronoun: gösterme zamirleri
 • demonstrative adjective: gösterme sıfatları
 • dependent clause: bağlı cümle
 • direct speech: direk anlatım
 • direct object: direk nesne
 • first conditional: birinci şartlı cümleler
 • future continuous: sürekli gelecek zaman
 • future progressive: sürekli gelecek zaman
 • future simple: normal gelecek zaman
 • genitive case: iyelik durumu
 • gerund: isim-fiil
 • helping verb: yardımcı fiil
 • imperative: emri kipi
 • indefinite pronoun: belirsiz zamir
 • independent clause: bağımsız cümle
 • main clause: temel cümle
 • indirect object: dolaylı nesne
 • indirect question: dolaylı soru cümlesi
 • indirect speech: dolaylı anlatım
 • reported speech: dolaylı anlatım
 • infinitive: mastar
 • interjection: nida
 • interrogative: soru
 • interrogative pronoun: soru zamiri
 • intransitive verb: geçişsiz fiil
 • inversion: devrik yapma
 • irregular verb: düzensiz fiil
 • main verb: temel fiil
 • modifier: niteleyici
 • mood: kip
 • negative: olumsuz cümle
 • nominative case: yalın hal
 • non-defining relative clause: tanımlamayan sıfat cümlesi
 • non-gradable adjective: olmayan gradable sıfat
 • noun: isim
 • noun clause: isim cümleleri
 • noun phrase (NP): isim tamlaması (NP)
 • object: nesne
 • objective case: ismin -i hali
 • part of speech: kelime türü
 • participle: ortaç
 • passive voice: edilgen çatı
 • past tense: geçmiş zaman
 • simple past: geçmiş zaman
 • past continuous: sürekli geçmiş
 • person: kişi
 • personal pronoun: şahıs zamiri
 • phrasal verb: deyimsel fiil
 • phrase: ifade
 • plural: çoğul
 • positive: olumlu cümle
 • possessive adjective: iyelik sıfat
 • possessive case: sahiplik durumu
 • possessive pronoun: iyelik zamiri
 • predicate: yüklem
 • prefix: önek
 • preposition: edat
 • present simple: geniş zaman
 • simple present: geniş zaman
 • present continuous: şimdiki zaman
 • present progressive: şimdiki zaman
 • present perfect: yakın geçmiş zaman
 • progressive: ilerici
 • pronoun: zamir
 • proper noun: özel isim
 • punctuation: noktalama
 • quantifier: nicelik
 • question tag: soru eklentisi
 • question word: soru kelimesi
 • reflexive pronoun: dönüşlü zamir
 • regular verb: düzenli fiil
 • relative clause: sıfat cümlesi
 • reported speech: dolaylı anlatım
 • second conditional: ikinci tip şart cümleleri
 • sentence: cümle
 • singular: tekil
 • subject: özne
 • subjunctive: dilek kipi
 • subordinate clause: yan cümle
 • suffix: sonek
 • superlative: en üstünlük durumu
 • SVO: Özne Fiil Nesne
 • syntax: sözdizimi
 • tense: zaman
 • third conditional: üçüncü tip şart cümlesi
 • transitive verb: geçişli fiil
 • uncountable nouns: sayılamayan isimler
 • usage: kullanım
 • V1: fiilin 1. hali
 • V2: fiilin 2. hali
 • V3: fiilin 3. hali
 • verb: fiil
 • voice: çatı
 • WH-questions: bilgi soruları
 • question word: soru kelimesi
 • word order: kelime sırası
 • yes-no question: evet-hayır sorusu
 • zero conditional: sıfır tip şart cümleleri


İngilizce dilbilgisi terimlerinin Türkçesini tahmin edin:

Aşağıda üzerinde İngilizce dilbilgisi terimleri (language terminology) yazılı olan kartlar göreceksiniz. Bu kartların üzerinde yazılı kelimenin anlamını tahmin edin. Cevabınızı kontrol etmek için karta dokunun.
 • reported speech
  dolaylı anlatım
 • subordinate clause
  yan cümle
 • main clause
  temel cümle
 • object
  nesne
 • interjection
  nida
 • future continuous
  sürekli gelecek zaman
 • continuous
  devam eden
 • conditionals
  şart cümleleri
 • tense
  zaman
 • subject
  özne
 • affix
  önek
 • noun
  isim
 • agreement
  uyum
 • plural
  çoğul
 • independent clause
  bağımsız cümle
 • yes-no question
  evet-hayır sorusu

Türkçe dilbilgisi terimlerinin İngilizcesini tahmin edin:

Aşağıda üzerinde Türkçe dilbilgisi terimleri yazılı olan kartlar göreceksiniz. Bu kelimelerin İngilizce anlamını tahmin edin. Cevabınızı kontrol etmek için karta dokunun.
 • dolaylı anlatım
  reported speech
 • nida
  interjection
 • tekil
  singular
 • normal gelecek zaman
  future simple
 • iyelik zamiri
  possessive pronoun
 • belirsiz zamir
  indefinite pronoun
 • emri kipi
  imperative
 • karşılaştırmalı sıfat
  comparative adjective
 • isim cümleleri
  noun clause
 • geçişli fiil
  transitive verb
 • birinci şartlı cümleler
  first conditional
 • fiilin yalın hali
  bare infinitive
 • ikinci tip şart
  second conditional
 • geniş zaman
  simple present
 • Özne Fiil Nesne
  SVO
 • olumlu
  affirmative

İngilizce dilbilgisi terimleri – Kelime testi:

Aşağıda verilen kelimenin anlamını listeden seçiniz. Her doğu seçenek size puan kazandıracaktır.

Question: Puan:
a)
b)
c)
d)

Aşağıdaki yuvarlak dinleme düğmesine basarak sesi dinleyin ve hangi resim olduğunu bulun. Her doğu seçenek size puan kazandıracaktır.

Question: Puan:
   
a)
b)
c)
d)

Aşağıdaki resimde verilen varlığın İngilizcesini boşluğa yazın ve puan kazanın.

Question: Points:
 

Aşağıdaki yuvarlak düğmeye basarak sesi dinleyin ve duyduğunuz kelimeyi boşluğa yazın. Doğru yazmak size puan kazandıracaktır.

Question: Points:
   

İngilizce dilbilgisi terimleri – Anlamını yazma testi:

Aşağıda verilen kelimenin anlamını boşluğa yazın. Doğru yazım size puan kazandıracaktır.

Question: Points:

İngilizce dilbilgisi terimlerini anlamlarını eşleştirme alıştırması:

Aşağıda dilbilgisi terimlerini hakkındaki İngilizce kelimeleri tutup Türkçeleri üzerine bırakarak eşleştiriniz. Doğru eşleştirince aralarında renkli bir çizgi sabit kalacaktır.