ingilizce alfabe harfler english alphabet

İngilizce Alfabe – Harfler – Resimli Sesli Oyunlu ve Videolu Anlatım

İngiliz alfabesi ve harfleri nelerdir ve nasıl okunurlar?

İngilizce alfabe yani İngilizce harfler konusu İngilizce’ye başlayanların ilk konularından biridir. İngilizce yazıldığı gibi okunmayan bir dil olduğundan alfabe konusunu çok iyi öğrenmek gerekir. Mesela bazı yerlerde “e” yazıp “i” diye okunacağını görür ve şaşırırız. Üstelik harflerin farklı kelime içinde farklı okunuşlarına kızabiliriz. Mesela “HD yayın” için “eyç-di yayın” dememiz gerekirken kimileri gibi “Heyç-di” yayın diyerek komik durumlara düşebiliriz. Her yeni kelime öğrendiğimizde bundan böyle yazılışına ve okunuşuna dikkat etmeye başlamalıyız. Peki İngiliz alfabesi nedir?

Aşağıda İngilizce harfler ve okunuşları verilmiştir. Üzerlerine dokunarak okunuşlarını dinleyebilirsiniz.


İngiliz alfabesindeki harfler hakkında bilgi:

İngilizce’de 26 harf vardır. Bu harflerden qQ, wW, xX İngiliz alfabesinde olup Türkçe’de bulunmayan harflerdir. Bunun yanında ç-Ç, ö-Ö, ğ-Ğ, ş-Ş, ı, İ harflerimiz ise İngilizce’de kullanılmaz. Dolayısıyla eposta adresleri alırken, yada sadece İngilizce harfleri kabul eden diğer yerlerde bu Türkçe harflerin benzerleri kullanılır. “ş” yerine “s”, “ö” yerine “o”, “ğ” yerine “g” gibi. İngilizce’de büyük “I” harfinin küçüğü “i” dir. Yani bizdeki gibi “iİ” ve “ıI” ayrı harfler değildir. Buna göre “I like tea” ile “i like tea” İkisi de aynıdır. Ancak sakın “İ like tea” yazmayalım. Çünkü İngilizce’de büyük “İ” yoktur.

İngilizce harfler nasıl okunur?

İngilizce’de harfler farklı okunduğundan kelimelerin anlamları ile beraber yazılışını da öğrenmek zorundayız. Örneğin: “football” derken “a” harfi “o” diye okunur ama “same”(aynı) kelimesinde “e” diye okunur ve “seym” olarak söylenir. Okunuşlar kurallara bağlıdır ve kolayca harflerin kelime içindeki okunuşlarını öğrenebilirsiniz.

Peki İngilizce alfabe nerelerde kullanılır?

Kısaltma olarak ifade edilen durumlarda (yani WC- Water Closet gibi) ve isimlerimizi kodlarken (yani harf harf söylerken) kullanılır.
Örnekler: BBC, PC, DVD, HD, UFO, A-H-M-E-T, J-H-O-N, M-I-C-H-A-E-L
Biri adını söylediğinde nasıl yazıldığını sormak için “How do you spell your name?” (Adınızı kodlar mısınız?) deriz ve ardından karşımızdaki kişi adını oluşturan harfleri alfabedeki gibi tek tek söyler. Örnek:
>How do you spell your name? (Adınızı nasıl kodlarsınız?) yada Can you spell your name, please? (Adınızı harf olarak kodlar mısınız, lütfen?)
-What is your name?
-My name is Mert.
-How do you spell it?
-M-E-R-T
Not: İsmi “Özgür” olan biri O-Z-G-U-R olarak kodlayacaktır. Çünkü İngilizce’de ü ve ö yoktur.

İngilizce harfler kelime içinde nasıl okunur?

İngilizce’de “ş”,”ç” harfleri yoktur ama sesleri vardır. “ç” sesi için “ch” kullanılır: teacher, chocolate, match gibi. “ş” sesi olarak ise “sh” kullanılır: she (şi diye okunur), fish (fiş), wash(woş) gibi. Ancak ingilizce’de “f” harfi ve sesi olmasına rağmen aynı Şekilde “ph” de “f” sesini verir. “c” sesi kimi yerde “s” diye okunur (cinema, center) kimi zaman da “k” diye okunur (cut, cop). Bunlar sizi korkutmasın. Bu anlatılanların belli bir mantığı var ve bunu zamanla örenirsiniz. Hatta ilerde yeni bir kelime ile karşılaşırsanız nasıl okunduğunu doğru bile tahmin edebilirsiniz.
W (dabıl yu) harfi iki tane “u” harfinin bir araya gelmesiyle oluşur. Zaten “double” iki demektir. “uu” yerine “w” olmuştur. Bunu çoğu insan “vv” zanneder. Oysaki w ile başlayan kelimeleri söylerken ağız u sesi çıkarır gibi yuvarlanır ve sonra söylenir. “e” harfi birçok kısa kelimede “e” olarak okunur (bet, let, get, set gibi); bazı kelimelerde is “i” şeklinde okunur (keep, bean, fear gibi). “j” harfi “c” olarak okunur (Jhon, Japanese, Join gibi). Q-q harfi “kiyu” şeklinde okunur, x harfi “eks” olarak okunur.
Bunların yanında bazı harf gurupları da vardır. Buna göre:
wr- “r” olarak okunur > write, wrong
kn- “n” olarak okunu > knife, knight, know
sh- “ş” olarak okunur > she, fish, dish
ch- “ç” olarak okunur > chocolate, chair, teacher
ph- “f” olarak okunur > phone, photograph, elephant

İngilizce harfler aşağıdaki gibi bazı uzun ifadelerin kısaltması olarak kullanılır:

Mesela PC (Personal Computer) yani kişisel bilgisayar demek. Bunlar gibi sosyal medyada da yazının uzun olduğu yerlerde kısaca derdini anlatmak için de kullanılır. Örnekler:
LOL – Laughing Out Loud (Kahkaha ile güldüm)-yada- Lots Of Love (çokça sevgiler)
B4N – Bye For Now (şimdilik hoşçakal)
A.S.A.P – As Soon As Possible (En kısa zamanda)
P.M. – Post Meridiem (Öleden sonra)
A.M. – Post Meridiem (Öleden önce)
P.S. – Post Script (Son not)
ATM – Automated Teller Machine (Bankamatik)
BC – Before Christ or Because (Hz. İsa’dan önce)
ESL- English as as Second Language (İkinci dil olarak İngilizce öretimi)
FAQ – Frequently-Asked Questions (Sıkça sorulan sorular -SSS)
RIP – Rest In Peace (Huzur içinde yatsın demek. Bizdeki “Ruhuna Fatiha” yerine kullanılır.)
IBAN – International Bank Account Number (Uluslar arası banka hesap numarası)
ID – Identification (Tanımlama)
ISBN – International Standard Book Number (Uluslar arası standart kitap numarası)

Biraz Eğlenelim:

Aşağıda İngiliz alfabesi olarak şifreli yazı yazılmıştır. Bunu bulmaya çalışın. Sonrada cevaba bakın.

How R U?
I love U
The DVD is 4 U.
C U later.İngilizce Harfler flash card alıştırması (Alphabet exercise with flash cards)

Aşağıda üzerinde İngilizce harfler olan kutucuklar göreceksiniz. Karışık halde verilmiş bu harflerin üzerlerine tıklayarak arkasını açın ve ardından okunuşunu söylemeye çalışın.

 • F
  f
 • L
  l
 • Y
  y
 • R
  r
 • P
  p
 • D
  d
 • Z
  z
 • O
  o
 • H
  h
 • T
  t
 • S
  s
 • Q
  q
 • C
  c
 • E
  e
 • A
  a
 • B
  b
 • J
  j
 • W
  w
 • K
  k
 • U
  u
 • V
  v
 • N
  n
 • G
  g
 • M
  m
 • I
  i
 • X
  x

İngilizce Alfabe – Harfler – Resimli Sesli Oyunlu ve Videolu Anlatım
5 8 oy
İngilizce Sözlük
 • dictionary
 • sözlük
 • İngilizce - Türkçe sözlük

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by dictionarist.com